مقالات آموزشی و کاربردی رایانش ابری مقالات مفید دانشگاهی
هرکس از خدا بپرهیزد و ترک گناه کند خداوند برای او راه نجاتی قرار می دهد و مشکلات او را حل می کند و رزق او را وسعت می بخشد

مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Towards Accurate and Practical Predictive Models of Active-Vision-Based Visual Search 2014

مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Towards Accurate and Practical Predictive Models of Active-Vision-Based Visual Search 2014 مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Towards Accurate and Practical Predictive Models of Active-Vision-Based Visual Search 2014 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان 1,980 تومان 10% تخفیف

مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Making Sustainability Sustainable: Challenges in the Design of Eco-Interaction Technologies 2014

مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Making Sustainability Sustainable: Challenges in the Design of Eco-Interaction Technologies 2014 مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Making Sustainability Sustainable: Challenges in the Design of Eco-Interaction Technologies 2014 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان 1,980 تومان 10% تخفیف

مقاله تعامل انسان و کامپیوتر 2014 Estimating the Social Costs of Friendsourcing

مقاله تعامل انسان و  کامپیوتر 2014 Estimating the Social Costs of Friendsourcing مقاله کامپیوتر 2014 Estimating the Social Costs of Friendsourcing ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان 1,980 تومان 10% تخفیف

مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Effects of Display Size and Navigation Type on a Classification Task 2014

مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Effects of Display Size and Navigation Type on a Classification Task 2014 مقاله تعامل انسان و کامپیوتر Effects of Display Size and Navigation Type on a Classification Task 2014       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان 1,760 تومان 20% تخفیف

مقاله تعامل انسان کامپیوتر و وسایل هوشمندDuet: Exploring Joint Interactions on a Smart Phone and a Smart Watch

مقاله تعامل انسان کامپیوتر  و وسایل هوشمندDuet: Exploring Joint Interactions  on a Smart Phone and a Smart Watch Duet: Exploring Joint Interactions  on a Smart Phone and a Smart Watch  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان 1,760 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):